Online basisopleiding: 'Wat kindertekeningen ons kunnen vertellen...'

Wat kindertekeningen ons kunnen vertellen...


In deze online basistraining voor ouders, grootouders, leerkrachten uit kleuter- en basisonderwijs en andere geïnteresseerden, gaan we dieper in op de 'huis-boom-zon-kind'-tekening.

Wat kan dit kunstwerk vertellen over het kind?

Wat vertellen kleuren en vormen?

Wat vertelt de zon, die symbool staat voor de vaderfiguur...

Wat vertelt de boom die de moeder symboliseert...

In deze training is er ruimte voor interactie en inbreng van tekeningen van eigen kinderen.

Laat uw kind(eren) maar tekenen!